Coaching hjälper dig nå nya mål i livet
Man kan egentligen säga att det var av en händelse som Anita Carlsson fick en egen coach som coachade henne att hitta rätt i livet. Som advokat och egen företagare tyckte Anita att arbetsklimatet kändes tufft och behövde stöd. Hon kom i kontakt med en coach.
– Under själva coachningen kom jag på att det var det här jag ville göra. Jag blev fundersam och tänkte: ”Varför håller jag på med det här andra?” så jag började undersöka hur man blir coach och gick ett par olika utbildningar till coach. Det var omfattande och omvälvande kurser för mig som inte varit i den världen tidigare. De flesta som var där hade arbetat på personalavdelningar, som psykologer eller terapeuter och jag tyckte det var spännande. Numera är Anita certifierad coach vilket är en kvalitetsgaranti för klienterna. För att bli certifierad krävs att man genomgått utbildning och coachat egna klienter i minst 100 timmar och genomgått ett prov hos ICF, International Coach Federation.

Anita berättar att coaching är framåtriktat med målsättningar som är klientens egna. Hon anser att svaren på våra frågor ligger i framtiden och hjälper klienten komma fram till vad den vill göra med sitt liv och varför.
- Jag tittar på de övergripande och närliggande målen, förklarar hon. Jag försöker lära känna personen och se vad som är väsentligt för just den personen. En klient förväntar sig kanske att jag ska lösa deras problem, men det går inte att lösa problem så enkelt. Inom coaching kommer klienten exempelvis in med ett problem och då ska man coacha dem att lösa problemet inom sig själva. När en coachklient lämnar rummet är det klienten som har med sig frågor att processa till nästa möte. Det är nämligen alltid klientens agenda som gäller. Nyttan är att lära känna sig själv. Att man blir klar över vad man själv vill. Individen vet mycket mer efter fem coachningar vad han eller hon vill med livet och vad som styr dem.

Anita utstrålar kraft och stark självkänsla. Hon vet vad hon talar om när det gäller att hitta sig själv och vilka livsmål som styr individer på olika vis och berättar med inlevelse om vändpunkten i hennes liv som fick henne att byta bana och coacha andra att komma fram till livsmål.
– Människor förändras genom coaching och får insikter. De tror inte att det är möjligt att få sådana insikter genom att ägna några timmar åt sig själv, men det är det. En personlig coach tar fram det bästa i dig, avslutar Anita.

Act Out Coaching/Company Coaching

Bransch:
Friskvård

Telefon: 070-456 60 39
Fax: 040-239860


Email:
info@companycoaching.se

Hemsida:
www.actout.se, www.companycoaching.se

Adress:
Act Out Coaching/Company Coaching
Stora Nygatan 59
21137 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN